Projekt Produkt Lokalny Małopolska

Projekt Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski realizowany jest ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Celem projektu jest propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich w Małopolsce.

Program kierowany jest przedewszystkim do organizacji pozarządowych działających lokalnie na obszarach wiejskich, rolników i przetwórców żywności oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich oraz konsumentów

Efektem projektu będzie samofinansujący się lokalny system żywnościowy, który stanie się ważnym instrumentem rozwoju Małopolski, w szczególności słabo rozwiniętych obszarów wiejskich.
Poprzez wspólne działania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników zwiększy się  podaż i popyt jakościowych produktów lokalnych.
Regionalny System Sprzedaży Produktów Lokalnych jest budowany w oparciu o marki lokalne, które łączą produkty lokalne, mieszkańców oraz konkretne miejsca.

Głównymi elementami programu są:

  • Identyfikacja lokalnych produktów związanych z konkretnymi obszarami (regionami ich pochodzenia – Geographical Identification – GI).
  • Kwalifikacja produktów lokalnych do marki regionalnej na podstawie wypracowanych zasad postępowania, który będzie gwarantował utrzymanie wiarygodności i autentyczności tych produktów.
  • Promocja marki regionalnej poprzez edukację ekonomiczną oraz wypracowanie regionalnego systemu marketingu i sprzedaży produktów z Małopolski.
  • Inwestowanie wypracowanych przychodów w rozwój zrównoważony regionów pochodzenia, w celu umożliwienia zdolności wytwarzania kolejnych produktów poprzez aktywizację lokalnej społeczności.

 

Opracowano na podstawie http://produktlokalny.pl/